mapa strony   |
RSS
SmodCMS

"Nasza szkoła: wczoraj, dziś, jutro…"

09.05.2011

 

W czwartek, 28 kwietnia w Domu Ludowym w Błoniu miała miejsce prelekcja na temat szkolnictwa w różnych okresach historii.

Licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele i dyrektorzy szkół z Gminy Tarnów wysłuchali wykładu przygotowanego przez Mariana Sojata. Prelekcja połączona z pokazem multimedialnym ukazywała dzieje szkoły od czasów najdawniejszych po współczesność. W spotkaniu wzięli udział wójt Grzegorz Kozioł, radny Stanisław Sarad oraz Kierownik Centrum Animacji Kulturalnej Anna Pieczarka.

Zachętą do uważnego słuchania wykładu był konkurs, który przeprowadzono na zakończenie.
Każdy z trzyosobowych zespołów miał odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania, dotyczące treści wykładu. Komisja w składzie: Grzegorz Kozioł, Małgorzata Mytnik (SP w Porębie Radlnej) i Agnieszka Woźniak (ZSP w Tarnowcu) wyłoniła zwycięzców. Bezbłędnie odpowiadali uczniowie z Koszyc Wielkich i Zgłobic. Świetnie poradzili sobie także przedstawiciele Tarnowca. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością uważnego słuchania. Uczniowie zostali nagrodzeni upominkami przygotowanymi przez Centrum Animacji Kulturalnej. Wójt Grzegorz Kozioł podkreślił wysoki poziom merytoryczny wykładu i podziękował za przygotowanie prezentacji.

Pomysł takiej prelekcji powstał w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Błoniu z okazji stulecia szkolnictwa w tej miejscowości. Projekt zatytułowany „Nasza szkoła: wczoraj, dziś, jutro…” to szereg działań, których celem jest zapoznanie się z historią edukacji, a także pokazanie szkoły jako miejsca zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zdolności i realizacji swoich zainteresowań. Różnorodne zadania podejmowane przez młodzież i nauczycieli w ramach projektu mają na celu spojrzenie na szkołę z różnych perspektyw. Historycznie – poprzez poznawanie dziejów szkolnictwa, gromadzenie informacji o dawnej szkole i warunkach nauczania w Błoniu. Współcześnie – poprzez konkursy recytatorskie, plastyczne, rozgrywki sportowe, ankiety. To także patrzenie w przyszłość – literacka czy plastyczna wizja „Szkoły Marzeń” być może nie jest tak odległa jak mogłoby się wydawać.

Uczniowie podczas realizacji projektu byli zaangażowani w różne formy pracy: przeprowadzali wywiady na temat dawnej szkoły, pisali wypracowania, rozwijając myśl, zawartą w przysłowiach o nauce i pracy, brali udział w szkolnych konkursach recytatorskich i plastycznych. W ramach projektu przewidziano jeszcze wiele innych przedsięwzięć np. pokaz mody uczniowskiej czy występ „Szkoła na wesoło” oraz rozgrywki sportowe.
 
>>zdjęcia
 
 
Wersja do druku
« inne aktualności