mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Ośrodek

Galicyjska Akademia PrzeszÅ‚oÅ›ci „Å»ak” w BÅ‚oniu rozpoczęła swojÄ… dziaÅ‚alność w listopadzie 2010 roku. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ codziennie od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku. Akademia prowadzi różnorakie spotkania, kluby i warsztaty, majÄ…ce na celu poznanie kultury, historii i jÄ™zyka. Adresowane sÄ… zarówno do dzieci, jak i dorosÅ‚ych. W programie Akademii można znaleźć zajÄ™cia takie jak: nauka jÄ™zyka angielskiego i niemieckiego , klub szachowy,  klub filmowy aerobik dla kobiet, kurs komputerowy dla dorosÅ‚ych ,  siÅ‚ownia, spotkania dla seniorów. Ci którzy nie sÄ… zainteresowani konkretnymi propozycjami programowymi, mogÄ… skorzystać z bezpÅ‚atnej kafejki internetowej. W Galicyjskiej Akademii pracujÄ… miejscowi duszpasterze ks. WiesÅ‚aw Czaja, ks. Edward Janikowski, a także Magdalena Lis, nauczyciele jÄ™zyków obcych, historii i sztuki.  W Akademii „Å»ak” odbywajÄ… siÄ™ także okolicznoÅ›ciowe uroczystoÅ›ci.

W poniedziaÅ‚ki  funkcjonuje „Dyskusyjny klub filmowy”. Czynna jest także kafejka internetowa , która cieszy siÄ™ dużym zainteresowaniem.

Wtorek to dzieÅ„ zajęć klubu szachowego . Prowadzi go Maciej WarchoÅ‚ uczeÅ„ gimnazjum który zafascynowany jest tÄ… dyscyplinÄ… sportu. W zajÄ™ciach tych uczestniczy mÅ‚odzież, która rozgrywa  turnieje , rozwija zainteresowania oraz uczy logicznego myÅ›lenia . We wtorkowe i czwartkowe wieczory pod okiem instruktorki fitness prowadzone sÄ… zajÄ™cia aerobiku dla kobiet.

W Å›rody  uczestnicy Akademii biorÄ… udziaÅ‚ w zajÄ™ciach artystycznych .Podczas zajęć dzieci poznajÄ… nowe techniki malarstwa , papieroplastyki , decupage,  a także poznajÄ…  teoriÄ™ sztuki. Prace wykonane na warsztatach sÄ… eksponowane na wystawach . Akademia prowadzi zajÄ™cia  z jÄ™zyka angielskiego dla  dzieci , mÅ‚odzieży  i osób dorosÅ‚ych. PogÅ‚Ä™bienie znajomoÅ›ci jÄ™zyka i prowadzenie konwersacji  daje możliwość posÅ‚ugiwania siÄ™ nim.

Czwartek to dzieÅ„ kultury niemieckiej . Oprócz teoretycznej wiedzy jÄ™zykowej uczestnicy poznajÄ…  kulturÄ™ , zwyczaje  i obyczaje  narodów germaÅ„skich . W zajÄ™ciach tych uczestniczÄ… dzieci i mÅ‚odzież oraz osoby dorosÅ‚e . Wieczorem majÄ… miejsce zajÄ™cia Klubu Fitnes – aerobik dla kobiet.

W piątkowe popołudnia w zajęciach kursu komputerowego uczestniczą osoby dorosłe. Poznają one tajniki wiedzy komputerowej, a także uczą się poruszać w przestrzeni multimedialnej. Daje im to wiele satysfakcji ponieważ mogą praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Po odbytych zajęciach komputerowych uczestnicy korzystają z kafejki internetowej. Ponadto od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane mogą skorzystać z siłowni.